87-643-55-00

Jak odebrać przekaz pieniężny:

1. Zgłosić się do Biura Podróży “Ela-Travel” na Rynku Zygmnuta Augusta 15 lok 2 przy salonie T-mobile.

2. Przedstawić dyspozycję przekazu (MTCN) , podać Imię i Nazwisko Nadawcy przekazu oraz przedstawić dokument tożsamości odbiorcy (dowód, paszport, Kartę stałego pobytu).

3. Pieniążki zostaną Państwu wypłacone w PLN oraz otrzymają Państwo potwierdzenie transferu pieniężnego.

Kto może odebrać pieniądze?

Osoba wskazana przez Nadawcę w przekazie z Imienia i Nazwiska.