87-643-55-00

Jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce o łącznej powierzchni 160 tysięcy hektarów rozciągający się na terenie Polski, Litwy i Białorusi. Puszcza wraz z charakterystycznymi Jeziorami Augustowskimi, Doliną Rospudy, Pojezierzem Sejneńskim oraz Doliną Biebrzy I stanowią obszary chronionego krajobrazu. W granicach Puszczy są lasy Wigierskiego Parku Narodowego oraz północno-wschodnie tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Charakterystyczny dla Europy północno-wschodniej jest krajobraz lasów iglastych sosnowo – świerkowych i duża powierzchnia torfowisk. Warunki geologiczne, mająca znaczący wpływ m.in. na rzeźbę terenu, ukształtował lądolód skandynawski.

Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Puszczy Augustowskiej stanowią Rezerwaty. Na całym obszarze Puszczy jest ich 13 o powierzchni około 3750 hektarów.

Są to:

 • Rezerwat Brzozowy Grąd
 • Rezerwat Glinki
 • Rezerwat Jezioro Kalejty
 • Rezerwat Kozi Rynek
 • Rezerwat Kukle
 • Rezerwat Kuriańskie Bargno
 • Rezerwat Łempis
 • Rezerwat Mały Borek
 • Rezerwat Perkuć
 • Rezerwat Pomorze
 • Rezerwat Stara Ruda
 • Rezerwat Starożyn
 • Rezerwat Tobolinka

W Puszczy zdecydowanie przeważającymi gatunkami drzew są sosna i świerk, ale spotkać można tam m.in. brzozy, graby, lipy czy jesiony. Podziwiać można też drzewostany liczące powyżej 100 lat, a korony ich drzew sięgają co najmniej 30 metrów wysokości. Teren Puszczy Augustowskiej jest obecnie podzielony między sześć nadleśnictw.

W puszczy występują rzadkie rośliny, znajdujące się w Polskiej Czerwonej księdze roślin, tj. podejźrzon wirginijski, turzyca delikatna, turzyca kulista, kukuczka kapturkowata czy aldrowanda pęcherzykowata.

Puszcza Augustowska jest schronieniem dla ponad dwóch tysięcy gatunków zwierząt. Występują tu wszystkie gatunki płazów i gadów, które spotkać można w całym kraju. W wodach bytuje ponad 30 gatunków ryb, a ilość gatunków chronionych, występujących na terytorium Puszczy jest naprawdę duża.

Na jej terenie stwierdzono 12 gatunków lęgowych ptaków szponiastych spośród 20 występujących w Polsce. Są to:

 • Trzmielojad zwyczajny
 • Kania Czarna
 • Kania Ruda
 • Bielik
 • Gadożer zwyczajny
 • Błotniak stawowy
 • Błotniak łąkowy
 • Orlik krzykliwy
 • Jastrząb zwyczajny
 • Krogulec zwyczajny
 • Myszołów zwyczajny
 • kobuz

Wśród saków występują tu między innymi łosie, rysie, wilki, jenoty czy jelenie szlachetne. W przeszłości na terenie Puszczy Augustowskiej żyły tury, żubry, niedźwiedzie i rosomaki. Żubry od roku 2018 zamieszkują ponownie tereny puszczy a nadleśniczy z zainteresowaniem obserwują ich adaptację. W Puszczy stwierdzono występowanie ośmiu gatunków sów, m.in. płomykówki zwyczajnej czy uszatki błotnej.