87-643-55-00

Kanał Augustowski należy do najdłuższych dróg wodnych w Polsce, stanowi jeden z najciekawszych zabytków techniki wodnej XIX wieku. Znajduje się w północno-wschodniej części Polski i północno-zachodniej Białorusi. Całkowita długość Kanału Augustowskiego wynosi 103,4 km, z czego ponad 80 km znajduję się w naszym kraju.

Przyczyną rozpoczęcia budowy kanału stało się podniesienie przez Prusy ceł na tranzyt towarów polskich, następstwem czego był pomysł cara Aleksandra I o zbudowaniu szlaku wodnego jako drogi okrężnej terytorium pruskiego. Inicjatorem budowy Kanału Augustowskiego był minister finansów Królestwa Polskiego Drucki-Lubecki. Autorem projektu Kanału Augustowskiego jest inżynier Ignacy Prądzyński. Na budowie pracowali wybitni inżynierowie tego czasu: M.Malecki, J.Lelewel, W.Chrzanowski oraz A.Schulz.

Kanał Augustowski odchodzi od rzeki Biebrzy, łącząc ją ze śluzą Dębowo sztucznie ukształtowanym przekopem, prowadzi do granicy państwa polskiego ostatnią śluzą na terenie RP Kurzyniec znajdującą się w pasie granicznym. Elementami Kanału Augustowskiego są naturalne jeziora i rzeki.

Składa się z 18 śluz, z czego 14 znajduje się na terenie Polski, jedna znajduje się na przejściu granicznym oraz 3 po stronie Białoruskiej:

Śluza Dębowo - wybudowana w latach 1826-1827; jednokomorowa z mostem drogowym

Śluza Sosnowo - wybudowana w latach 1835-1836; jednokomorowa, betonowa, odbudowana w roku 1948

Śluza Borki - wybudowana w latach 1835-1836; jednokomorowa z mostem drogowym, odbudowana od podstaw po II Wojnie Światowej

Śluza Białobrzegi - wybudowana w latach 1825-1826; jednokomorowa, betonowa, odbudowana w latach 50. XX wieku

Śluza Augustów - wybudowana w latach 1825-1826; jednokomorowa, odbudowana w roku 1947

Śluza Przewięź - wybudowana w latach 1826-1827; jednokomorowa, odrestaurowana w latach 90. XX wieku

Śluza Swoboda - wybudowana w latach 1826-1827; jednokomorowa

Śluza Gorczyca - wybudowana w roku 1828; jednokomorowa z mostem drogowym

Śluza Paniewo - wybudowana w latach 1826-1828; schodkowa, dwukomorowa

Śluza Perkuć - wybudowana w latach 1827-1828; jednokomorowa z mostem drogowym

Śluza Mikaszówka - wybudowana w latach 1827-1828; jednokomorowa

Śluza Sosnówek - wybudowana w roku 1828; jednokomorowa

Śluza Tartak - wybudowana w latach 1837-1838; jednokomorowa z mostem drogowym

Śluza Kudrynki - wybudowana w latach 1828-1829; jednokomorowa z mostem drogowym

Śluza Kurzyniec - wybudowana w roku 1828; jednokomorowa, leżąca w pasie granicznym

Śluza Wołkuszek - wybudowana w roku 1829; jednokomorowa

Śluza Dąbrówka - wybudowana w roku 1829; jednokomorowa

Śluza Niemnowo - wybudowana w latach 1829-1833; pierwotnie trzykomorowa, obecnie czterokomorowa. Ostatnia Śluza Kanału Augustowskiego

W strefie Kanału Augustowskiego szeroko zaprezentowane są gatunki strzeżonych roślin i zwierząt. Są tu sarny europejskie, łosie, jelenie, dziki, wilki, rysie, bobry, głuszce, cietrzewie i wiele gatunków ptaków leśnych i wodnych. Można tu spotkać wpisanych do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych czarnego bociana, kanię rudą, łabędzia niemego, żurawia szarego, zimorodka, sowę błotną, bąka i innych ptaków.