87-643-55-00

Powstało w 1973 roku i może pochwalić się licznymi zbiorami w liczbie przekraczającej 1463 muzealiów.

Mieści się ono w dwóch oddzielnych budynkach. Pierwsze muzeum zlokalizowane jest w Miejskiej Bibliotece przy ulicy Hożej 7. Drugie natomiast – Muzeum Kanału Augustowskiego, funkcjonuje przy ulicy 29 Listopada 5a.

Muzeum w Bibliotece Miejskiej jest działem etnograficznym. Prowadzi bibliotekę, która w swojej kolekcji posiada głownie materiały regionalne. Natomiast cały zbiór liczy prawie 1900 tomów. Mieści się tu wystawa, która jest poświęcona kulturze ludowej Puszczy Augustowskiej. Można obejrzeć eksponaty należące do takich dziedzin jak: rolnictwo, rybołówstwo, tkactwo, czy garncarstwo. Muzeum również zajmuje się gromadzeniem i digitalizowaniem widoków miasta Augustowa oraz jego okolic.

W Muzeum Kanału Augustowskiego zorganizowana jest stała wystawa eksponatów, poświęcona historii budowy Kanału Augustowskiego oraz jego twórcy – generała Ignacego Prądzyńskiego. Jednymi z najcenniejszych zbiorów Muzeum jest teczka z ręcznymi zapiskami Generała z lat 1823-1824 oraz dokument dotyczący praw przedmieszczan Augustowa, który został podpisany prze króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1792 roku.