87-643-55-00

Aby dokonać przekazu za pomocą Western Union należy:

1. Zgłoś się do Biura Podróży “Ela-Travel” mieszczącego się na Rynku Zygmunta Augusta 15 lok 2. oferującego przekazy pieniężne Western Union.

2. Podać kraj do którego mają być przekazane pieniądze oraz kwotę jaką mają zamiar Państwo wysłać PLN  lub też osoba ma odebrać w walucie danego państwa( lub USD , EUR).

3.Potwierdzić chęć dokonania transferu na daną kwotę.

4.Przedstawić dokument tożsamości (dowód,paszport,Karta stałego pobytu) osoby wysyłającej oraz podać dane Imię Nazwisko osoby odbierającej. (Przekazy do USA wymagają również podania Stanu oraz Miasta odbioru. Przekazy do Afryki wymają dodatkowego zabezpieczenia w postaci hasła)

5.Przekazać odpowiednią kwotę w gotówce (PLN) transferu pieniężnego.

6.Podpisać potwierdzenie przekazu dla Agenta.

7. Otrzymają Państwo drugie potwierdzenie z danymi Nadawcy i Odbiorcy . Kwoty przekazu oraz kursu wymiany oraz kodem (10 cyfrowym) MTCN.

8. Osobie przebywającej za granicą (Odbiorcy) należy przekazać Numer MTCN ,dane Nadawcy oraz kwotę do odbioru.