87-643-55-00

Wycieczka do Wilna i Trok
Grodno , Rzeka Niemen
Klasztor Kamedułów na Wigrach