87-643-55-00

POWIAT AUGUSTOWSKI

Utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej z siedzibą w Augustowie. Położony w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim.

Zgodnie ze statutem posiada herb, flagę i sztandar. Elementami występującymi w każdym z powyższych są:

 • MITRA KSIĄŻĘCA ZŁOTA – nawiązuje do herbu Augustowa, stolicy powiatu
 • POLE BŁĘKITNE – symbolizuje błękit nieba i wody Pojezierza Augustowskiego
 • FALA SREBRNA – odnosi się do Kanału Augustowskiego oraz rzek powiatu
 • POLE ZIELONE – symbolizuje tereny leśne Puszczy Augustowskiej i upraw rolnych powiatu

Na terenie powiatu augustowskiego położone są:

 • Biebrzański Park Narodowy
 • Wigierski Park Narodowy
 • Obszar Chronionego Krajobrazu “Dolina Biebrzy I”
 • Obszar Chronionego Krajobrazu “Dolina Rospudy”
 • Obszar Chronionego Krajobrazu “Jeziora Rajgrodzkie”
 • Obszar Chronionego Krajobrazu “Puszcza i Jeziora Augustowskie”
 • rezerwaty przyrody znajdujące się na terenie Puszczy Augustowskiej

Powiat Augustowski graniczy z powiatami: suwalskim, sejneńskim, sokólskim, monieckim, grajewskim oraz ełckim (woj. warmińsko-mazurskie)

POWIAT SUWALSKI

Utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej, z siedzibą w Suwałkach.Obecnie powiat suwalski zamieszkuje ponad 36 tysięcy ludzi.

Na terenie powiatu suwalskiego położone są:

 • Wigierski Park Narodowy
 • Suwalski Park Krajobrazowy
 • Rezerwat Przyrody “Cmentarzysko Jaćwingów”
 • Rezerwat Przyrody “Głazowisko Łopuchowskie”
 • Rezerwat Przyrody “Ostoja Bobrów Marycha”
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Rospudy
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Północnej Suwalszczyzny
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sejneńskie
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza i Jeziora Augustowskie

POWIAT SEJNEŃSKI

Utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej z siedzibą w Sejnach. Obecnie powiat zamieszkuje blisko 21 tysięcy ludzi.

Na terenie powiatu sejneńskiego położone są:

 • Wigierski Park Narodowy
 • Rezerwat Przyrody “Łempis”
 • Rezerwat Przyrody “Bobruczek”
 • Rezerwat Przyrody “Pomorze”
 • Rezerwat Przyrody “Tobolinka”
 • Rezerwat Przyrody “Ostoja Bobrów Marycha”
 • Rezerwat Przyrody “Kukle”

POWIAT SOKÓLSKI

Utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej z siedzibą w Sokółce. Obecnie powiat zamieszkuje blisko 70 tysięcy ludzi.

Na terenie powiatu sokólskiego położone są:

 • Biebrzański Park Narodowy
 • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
 • Obszar Chronionego Krajobrazu “Wzgórza Sokólskie”
 • Obszar Chronionego Krajobrazu “Dolina Biebrzy”

POWIAT MONIECKI

Utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej z siedzibą w Mońkach. Obecnie powiat zamieszkuje blisko 42 tysiące ludzi.

Na terenie powiatu położone są:

 • Biebrzański Park Narodowy
 • Twierdza Osowiec – zespół XIX-wiecznych carskich fortyfikacji
 • Obszar Chronionego Krajobrazu “Dolina Biebrzy I”
 • Rezerwat Przyrody Bagna Biebrzańskie
 • Rezerwat Przyrody Czerwone Bagno

POWIAT GRAJEWSKI

Utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej z siedzibą w Grajewie. Obecnie powiat zamieszkuje blisko 50 tysięcy ludzi.

Na terenie powiatu położone są:

 • Biebrzański Park Narodowy
 • Obszar Chronionego Krajobrazu “Dolina Biebrzy I”
 • Obszar Chronionego Krajobrazu “Jezioro Rajgrodzkie”
 • Rezerwat Przyrody Czerwone Bagno

POWIAT EŁCKI

Utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej z siedzibą w Ełku. Obecnie powiat zamieszkuje blisko 85 tysięcy ludzi.

Na terenie powiatu ełckiego położone są:

 • Puszcza Borecka
 • Puszcza Augustowska
 • Rezerwat Przyrody “Ostoja Bobrów Bartosze”
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Ełckie
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Rajgrodzkie
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Dybowskie