87-643-55-00

Jeden z 23 oraz jeden z największych parków narodowych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi ponad 15 000 ha. Otulina wokół Wigierskiego Parku Narodowego zajmuje obszar ponad 11 200 ha. Utworzony 1 stycznia 1989 roku, choć próby otoczenia ochroną terenów WPN sięgają lat 20. XX wieku. W granicach Parku zlokalizowane są 42 naturalne zbiorniki wodne.

Siedziba Wigierskiego Parku Narodowego mieści się w miejscowości Krzywe. Oprócz Centrum Informacji Turystycznej, dla zwiedzających przygotowane zostały dwie wystawy. Wystawa przyrodnicza „Nad Wigrami” składa się z kilku części, na ekspozycjach pokazane zostały najważniejsze wydarzenia zachodzące w okolicach jeziora Wigry od ustąpienia lodowca po czasy współczesne. Druga natomiast dotyczy przemijającej kultury materialnej i nosi nazwę „Ocalić od zapomnienia”.

Pierwszą z prób podjętych na rzecz ochrony terenów Parku był utworzony w roku 1931 Rezerwat częściowy „Wigry”. Kolejne rezerwaty utworzone były w celu ochrony bobrów. Stąd też nazwy rezerwatów: „Ostoja Bobrów Stary Folwark” , „ Ostoja Bobrów Zakąty”. Powstały one na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Dziś te chronione zwierzę jest jednym z symboli Wigierskiego Parku Narodowego.

W roku 1975 Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody umieściła jezioro Wigry na liście najcenniejszych zbiorników wodnych świata. Rok później utworzony został Wigierski Park Krajobrazowy. Jezioro Wigry położone jest w dorzeczu Czarnej Hańczy, w samym sercu WPN. Na liście jezior Polski zajmuje 5 miejsce pod względem głębokości i 9 pod względem wielkości. Jezioro powstało w okresie ostatniego zlodowacenia około 12 tys. lat temu.

Wigierski Park Narodowy w roku 2002 został uznany za obiekt konwencji ramsarskiej, jako obszar wodno-błotny o znaczeniu międzynarodowym. Dwa lata później, wraz z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej stał się obiektem sieci Natura 2000.