87-643-55-00

Suwalski Park Krajobrazowy powstał w 1976 roku na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach Nr III/14/76. Jest to pierwszy tego typu park utworzony w Polsce, a jego głównym celem było zachowanie i ochrona unikatowego krajobrazu polodowcowego.

Park zajmuje obszar blisko 6 300 hektarów, z czego 65 % całkowitej powierzchni to łąki i pola. Główne formy rzeźby terenu występujące w Suwalskim Parku Krajobrazowym to wysoczyzny morenowe i doliny rzeczne. SPK jest wyjątkowy pod wieloma względami, natomiast jako jedyny posiada wiszącą dolinę i ogromne głazowiska.

Suwalski Park Krajobrazowy posiada formy młodoglacjalnej rzeźby takie jak kemy, ozy, moreny czołowe, doliny rzeczne, głazowiska, jeziora rynnowe i wytopiskowe.

Na terenie Parku znajdują się cztery obszary objęte ochroną:

Jezioro Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce i całym Niżu Środkowoeuropejskim (108,5 m) . Jezioro ma cechy jeziora wysokogórskiego z czystymi, przejrzystymi, dobrze natlenionymi wodami.

Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą – na przestrzeni blisko 1 hektara znajduje się około 10 tysięcy głazów narzutowych o różnej wielkości.

Głazowisko Łopuchowskie – położone w malowniczej okolicy jeziora Hańcza i Zagłębieniu Szeszupy. Skupiska głazów zajmują tu powierzchnię 16 hektarów.

Rutka – głazy utworzyły tutaj bruk polodowcowy, niezwykła forma powstała wskutek wymycia gliny przez wody topniejącego lądolodu.

Teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego to nie tylko niezwykły krajobraz, ale też miejsce występowania pokładów złóż rud polimetalicznych zalegających na głębokości 800-2000 m, które powodują anomalia magnetyczne – strzałki kompasów odchylają się od kierunku północnego.

W plebiscycie NATIONAL GEOGRAPHIC, Suwalski Park Narodowy zdobył tytuł SIÓDMEGO CUDU POLSKI 2014.

Ciekawe miejsca Suwalskiego Parku Krajobrazowego

 • Dolina Czarnej Hańczy
 • Głazowisko Bachanowo
 • Głazowisko Łopuchowskie
 • Głazowisko Rutka
 • Góra Cisowa
 • Góra Leszczynowa
 • Jeleniewo
 • Jeziora Kleszowieckie
 • Jezioro Hańcza
 • Góra Zamkowa
 • Przerośl
 • Rutka – Tartak
 • Smolniki
 • Stara Hańcza
 • Jezioro Jaczno
 • Turtul – siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego
 • Wisząca Dolina Gaciska
 • Wiżajny
 • Wodziłki

Biuro Podróży “Ela-Travel” organizuje wycieczki po Suwalszczyźnie, w programie zwiedzania znajdują się też miejsca Suwalskiego Parku Krajobrazowego.