87-643-55-00

Znani Polacy związani z Wilnem

Józef Piłsudski(1867-1935) – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; urodził się 5 grudnia 1867 w Zułowie na Wileńszczyźnie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Syn Józefa Wincentego i Marii z Billewiczów. Matka Maria Piłsudska zmarła 1 września 1884 i została pochowana w Sugintach. 1 czerwca 1935 jej zwłoki ekshumowano i złożono tymczasowo w kaplicy kościoła św. Teresy w Wilnie. 12 maja 1936 trumnę ze zwłokami uroczyście złożono w krypcie mauzoleum na cmentarzu Na Rossie. Obok trumny złożono kryształową urnę z sercem Józefa Piłsudskiego. Na płycie nagrobka został wykuty słynny napis na płycie: “Matka i serce syna”.

Adam Mickiewicz(1798-1855)  – największy poeta polski, twórca i najważniejszy autor polskiego romantyzmu, filomata. Adam Mickiewicz do Wilna z Nowogródka przyjechał 24 września 1815 roku, by podjąć studia na Uniwersytecie Wileńskim.W Wilnie, na Litwie, spędził dziewięć lat. Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie mieści się w mieszkaniu przy zaułku Bernardyńskim w Starym Mieście, gdzie od Wielkanocy do czerwca 1822 r. żył poeta.

Św. Kazimierz Jagiellończyk(1458-1484) syn Kazimierza Jagiellończyka. Kanonizowany w 1602 roku. Patron Polski i Litwy. Święty Kazimierz jest od 1636 r. głównym patronem Litwy oraz od 1948 r. szczególnym patronem młodzieży litewskiej. Na Litwie uważany jest także za opiekuna rzemieślników. Jest również patronem archidiecezji wileńskiej i białostockiej. Został pochowany w Kaplicy św. Kazimierza w katedrze wileńskiej. W Wilnie, 4 marca w dzień świętego Kazimierza odbywa się od czterystu lat jarmark odpustowy Kaziuki.

Czesław Miłosz(1911-2004) – poeta, wykładowca Uniwersytetu Kalifornijskiego, laureat nagrody Nobla. Miłosz studiował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, najpierw polonistykę na Wydziale Humanistycznym, po krótkim czasie przeniósł się na Wydział Nauk Społecznych, by studiować prawo. Pracował w Polskim Radiu Wilno.

Juliusz Słowacki(1809-1849) – poeta Polskiego romantyzmu, twórca polskiego dramatu romantycznego (Kordian, Balladyna). Słowacki mieszkał w Wilnie dwukrotnie, za każdym razem sprowadzając się tu z rodziną. Ukończył w Wilnie gimnazjum i zdążył jeszcze ukończyć Uniwersytet w Wilnie po czym wyjechał z miasta na zawsze.

Piotr Skarga(1536-1612)  – polski jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja, czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy, rektor Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego.

Józef Ignacy Kraszewski(1812-1887) – pisarz, historyk, działacz polityczny, publicysta, autor z największą liczbą wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej. We wrześniu 1829 podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wileńskiego, wkrótce przeniósł się na literaturę. W okresie przymusowego pobytu w Wilnie prowadził historyczne badania źródłowe, co po latach zaowocowało m.in. czterotomową historią tego miasta (Wilno od początków jego do roku 1750), spisywaną w latach 1840?1842, a także kilkoma powieściami.

Joachim Lelewel(1786-1861) – historyk, numizmatyk, profesor Uniwersytetu Wileńskiego i Warszawskiego, działacz Towarzystwa Patriotycznego, członek Rządu Narodowego w powstaniu listopadowym. Był również założycielem, w 1815 roku, Tygodnika Wileńskiego ? czasopisma o charakterze naukowo-literackim, na łamach którego debiutował m.in. Adam Mickiewicz

Św. Andrzej Bobola(1591-1657) – polski duchowny katolicki, jezuita, misjonarz, męczennik, święty Kościoła katolickiego, autor tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Jeden z patronów Polski. Studiował w szkole jezuickiej w Braniewie, a następnie wstąpił do tego zakonu i nowicjat odbył w Wilnie. Studiował filozofię na Uniwersytecie Wileńskim. Był kaznodzieją i spowiednikiem w kościele św. Kazimierza w Wilnie. Sprawował też funkcje rektora i doradcy prepozyta w tym kościele.

Jan Karol Chodkiewicz (1560-1657) – Hetman Wielki Litewski, wybitny wódz, uczestnik wojen ze Szwecją i z Moskwą. W 1600 r. został hetmanem polnym litewskim i pod wodzą hetmana wielkiego litewskiego Krzysztofa “Pioruna” Radziwiłła wziął udział w wojnie inflanckiej.

Ignacy Domeyko(1802-1889) – Urodził się na Litwie, w miejscowości Niedźwiadka, obecnie na terenie Białorusi. polski mineralog i geolog, przyjaciel Adama Mickiewicza, profesor oraz rektor uniwersytetu Santiago de Chile, który swoją działalnością przyczynił się do rozwoju Chile pod względem kulturalnym i przemysłowym. Ignacy Domeyko pochodził z rodziny ziemiańskiej. Uzyskał dyplom Uniwersytetu Wileńskiego. Po upadku powstania listopadowego, w którym brał udział, emigrował do Francji, gdzie w paryskim École des Mines ukończył studia górnicze.

Kazimierz Kontrym(1772-1836) – Polski pisarz, publicysta i działacz polityczny. W czasie powstania listopadowego, w latach 1830-1831, był członkiem władz powstańczych na Litwie.
Urodzony we wsi Bohdanów w woj. wileńskim. Redaktor i wskrzesiciel Dziennika Wileńskiego. Współpracownik Powszechnej Gazety literackiej. Animator prasy wileńskiej.

Tadeusz Konwicki(1926-2015) – polski prozaik, scenarzysta i reżyser. W młodości mieszkał w Kolonii Wileńskiej. Uczył się w Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie. Po wybuchu II wojny światowej pracował m.in. jako robotnik kolejowy i pomocnik elektryka w szpitalu w Nowej Wilejce. , jako członek VIII Oszmiańskiej Brygady Armii Krajowej brał udział w akcji ?Burza?, później walczył w partyzantce antysowieckiej w lasach podwileńskich.